Rapportsläpp:
“Vilka är dagens unga?”

Den tredje maj släppte Ungdomsbarometern en ny rapport “iGen, Gen Z eller Smartphonegenerationen?” där fokus ligger på den nya generationen och vad som definierar den. Rapporten publiceras offentligt i sin helhet och finns att ladda ner nedan!

Kära barn har många namn och den förra ungdomsgenerationen kallades flera olika saker. Mellan 'Millennials' och 'Generation Y' pågick en segdragen kamp, där det förstnämnda stod som segrare i alla fall ur ett globalt perspektiv. Här i Sverige har vi omväxlande använt dessa begrepp, eller mer tesdrivna som 'Pjosk', 'Ego', 'Gratis' eller 'Ordning'. Gemensamt för samtliga är dock att de i hög utsträckning beskriver den förra ungdomsgenerationen. 80-talister och tidiga 90-talister har blivit unga vuxna, och utifrån den mest klassiska ungdomsdefinitionen 15-24 år ska man år 2018 vara född 1994 eller senare för att passa in.

En generation definieras dock inte utifrån enbart ålder, utan snarare utifrån omvärldshändelser och värderingsskiften under de mest formativa ungdomsåren. Även om ordet Millennials fortfarande ibland används för att beskriva alla som är födda 1982 och senare (!) pekar nu mycket på vi har med en ny ungdomsgeneration att göra. Födda på sent 90-tal och framåt växer de precis som sina föregångare upp i ett individualistiskt tidevarv. Men då Millennials i hög grad definierades utifrån internets framväxt och tro på sig själva, är det i första hand smartphoneutvecklingen och konsekvenserna av att växa upp i en osäker omvärld som definierar den nya generationen.

Redan nu finns konflikter både kring hur generationen ska beskrivas och vad den ska kallas. En av de främsta generationsforskarna, Jean Twenge, har myntat begreppet iGen, som syftar på unga som inträtt i ungdomsfasen efter 2007 (då iPhone lanserades). Andra propagerar istället för Generation Z, bland annat baserat på en omröstning som genomfördes av USA Today.
Kanske är det lättast att än så länge bara kalla dagens unga för Smartphonegenerationen? Det har i alla fall vi på Ungdomsbarometern bestämt oss för tills konsensus uppstår i frågan. I den här rapporten ger vi dig en kort introduktion till generationen utifrån några av de perspektiv som vi själva tycker är viktiga att belysa. Trevlig läsning!

OBS: Just nu har vi lite problem med nedladdningsfunktionen. Men hoppas att det kommer vara åtgärdat inom kort!

Har du frågor kring innehållet?
Kontakta Sofie på sofie@ungdomsbarometern.se

Genom att fylla i din mailadress ovan godkänner du att dina uppgifter sparas internt på Ungdomsbarometern. Dina sparade uppgifter kommer inte att användas för nyhetsutskick eller andra uppdateringar.