Samhälle & Livsstil

Hur ser ungas vardag ut? Varför har alkoholkonsumtionen gått ned? Vilka subkulturer är på frammarsch? Hur många tycker som Sverigedemokraterna? Hur ser ungas träningsvanor ut?

Samtidigt som den mediala bilden har gått på tomgång sedan curlingdebatten, växer dagens unga upp i en orolig omvärld. Många har fått med sig både vilja och möjligheter att påverka tillvaron och samhället sedan barnsben, medan andra står långt utanför mittfåran. Inom området Samhälle & Livsstil tillhandahåller vi expertis kring unga som individer, medborgare, väljare och medlemmar, i syfte att skapa både relevanta tilltal och genuint engagemang.

Färdigpaketerad expertkunskap
Vi undersöker årligen ungas livsstil, värderingar, träningsvanor och politiska preferenser. Våra samlade insikter sammanställs bland annat i:

  • Samhällsrapporten – hur ser unga på samhället och vilka frågor upplevs som viktiga
  • Engagemangsrapporten – vilka uttryck tar sig ungas engagemang, både i stort och inom specifika omården?
  • Idrottsrapporten – hur ser ungas träningsvanor och intressen för olika idrotter ut?
  • Inom alla områden ovan finns möjligheter att göra fördjupande områdes- och målgruppsanalyser utifrån exempelvis en viss grupp individer, en värderingsfråga eller ett politiskt parti.

Skräddarsydda lösningar
Vi genomför löpande skräddarsydda kvantitativa och kvalitativa studier, registerstudier, utredningar samt håller föredrag och workshops. Med både områdesexpertis och stora mängder egen data börjar vi nästan aldrig från noll.

Återkommande uppdragsgivare

  • Politiska partier
  • Myndigheter
  • Föreningar
  • Intresseorganisationer

 

Riksidrottsförbundet

Sedan 20 år tillbaka har Ungdomsbarometern för Riksidrottsförbundets räkning undersökt ungas tränings- och motionsvanor. Samarbetet mellan Ungdomsbarometern och Riksidrottsförbundet har syftat till att stärka RF:s förståelse för unga som målgrupp med särskilt fokus på deras förhållningssätt till träning och motion. Ambitionen har varit att stärka och säkerställa idrottsrörelsens förståelse för hur den kan fortsätta vara relevant för dagens unga.

Under 2016 har arbetet utvecklats och utmynnat i mer omfattande analyser gällande olika grupper av ungas motionerande och idrottsutövande. Detta tog sig bland annat formen av en kartläggning av ”motionstyper” bland unga som beskriver grupper av unga baserat på vad, på vilket sätt och hur ofta de tränar eller motionerar.

Du kan läsa mer om 2016 års analys här (pdf)

Vill du veta mer om hur vi arbetar med samhälle & livsstil? Kontakta Pelle!