Utbildning & Arbetsliv

Hur väljer unga till gymnasiet? Vad innebär egentligen bra feedback? Hur får vi fler att vilja bli lärare? Är Chalmers eller KTH populärast? Vad attraherar nästa generation topptalanger? Stämmer det att unga inte vill bli chefer? Hur får vi flera att klara av sina utbildningar? 

Samtidigt som många branscher skriker efter arbetskraft, upplever många unga att det är svårare än någonsin att välja utbildning och yrke. Inom området Utbildning & Arbetsliv tillhandahåller vi expertis kring vad som styr framtidsvalen och hjälper våra uppdragsgivare attrahera fler unga till sina utbildningar, branscher eller arbetsplatser.

Färdigpaketerad expertkunskap
Vi undersöker årligen ungas framtidsval och andra grupper som på olika sätt påverkar detta. Våra samlade insikter sammanställts bland annat i:

 • Gymnasierapporten – hur tänker unga kring gymnasievalet och de olika programmen?
 • Högskolerapporten – hur fungerar valet av lärosäte och hur uppfattas mitt?
 • Branschrapporter – hur uppfattas min bransch och utbildningarna som leder dit?
 • Workforce 2020 – hur vill morgondagens medarbetare att arbetslivet ska fungera?
 • SyvBarometern – Hur fungerar studie- och yrkesvägledningen ur syvs perspektiv?
 • SyvBarometern Ung – Hur upplever 9:or studie- och yrkesvägledningen?
 • Inom alla områden ovan finns möjligheter att göra fördjupande områdes- och målgruppsanalyser utifrån exempelvis en grupp individer, en bransch eller en utbildning.

Skärddarsydda lösningar
Vi genomför löpande bl.a. kvantitativa och kvalitativa studier, registerstudier, utredningar samt håller föredrag och workshops. Med både områdesexpertis och stora mängder egen data börjar vi nästan aldrig från noll, oavsett vilken frågeställning det handlar om.

Återkommande uppdragsgivare

 • Utbildningsanordnare
 • Arbetsgivare
 • Fackförbund
 • Branschorganisationer

Norrtäljes unga – så tänker de om studier, jobb och framtid

I Norrtälje klarar bara drygt 6 av 10 gymnasiet på utsatt tid, och färre läser vidare jämfört med länet i övrigt. Vad beror detta på och hur kan elevernas inställning till skolan förändras för att alla ska nå sin fulla potential?
Tillsammans med Norrtälje kommun genomförde vi en studie bland alla elever i åk9 och trean på gymnasiet, som vi också kunde jämföra med våra nationella resultat. För att säkerställa studiens relevans i en lokal kontext och skapa engagemang, föregicks studien av workshops tillsammans med förvaltningen, rektorer och lärare.

Resultaten sammanfattades i en rapport, samt presenterades för lärare, rektorer och chefer i kommunen genom ett antal föreläsningar och videoinspelning för dem som inte kunde delta.

Som ett sista steg i projektet fick eleverna ta del av resultaten i form av en animerad film, som en del i ett fortsättningsprojekt i syfte att förbättra deras studieteknik och -motivation att klara gymnasiet.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med utbildning & arbetsliv? Kontakta Ulrik!