Rapporter & Undersökningar

Det är inte alltid våra rapporter offentliggörs i sin helhet, men i de fall vi har möjlighet att publicera våra undersökningar kommer de finnas tillgängliga för nedladdning längre ner på denna sida.

Är du nyfiken på någon av våra andra undersökningar? Kontakta oss!

 
2023
Unga och idrott 2023 (Rapport av Ungdomsbarometern för Riksidrottsförbundet)
Förebildseffekten 2023 (Rapport på uppdrag av Mentor Sverige)
Generationsrapporten 2023 – Generation Z (Generationsrapport av Ungdomsbarometern)
2022
Trender 2023 – Enligt unga (Trendrapport av Ungdomsbarometern)
Unga och valet 2022 – eftervalsanalys (Rapport av Ungdomsbarometern)
Cookalong à la UB (Folder av Ungdomsbarometern)
Unga inför valet (Rapport av Ungdomsbarometern)
Unga och privatekonomi (Rapport på uppdrag av Klarna)
Generation Z – 2022 (Rapport av Ungdomsbarometern)
Seniorbarometern 2022 – En studie om livsstil, hälsa och motion bland äldre (Undersökning på uppdrag av Riksidrottsförbundet)
2021
Trender 2022 – Enligt unga (Trendspaning av Ungdomsbarometern)
10 punkter om tjejers teknikintresse (Rapport på uppdrag av Teknikföretagen)
Relationer, framtidstro & nya normer (Del 5 i rapportserien av Ungdomsbarometern)
Ungas syn på läromedel (Undersökning på uppdrag av Läromedelsförfattarna)
Framtidsrapporten 2021 (Undersökning på uppdrag av Holtab)
Unga och Idrott 2021 – året som gått (Undersökning på uppdrag av Riksidrottsförbundet)
Generation Z 2021 (Rapport av Ungdomsbarometern)
UB Nordic 2020 (Nordisk jämförelsestudie av Ungdomsbarometern)
2020
Framtidens hållbaraste varumärken (Digital rapport sammarbete med Jung Relations)
Att kommunicera framtid med unga (Folder i sammarbete med WorldSkills Sweden)
Gen Z, restriktioner och vaccinationer (Del 4 i rapportserien av Ungdomsbarometern)
Unga om hunger (Undersökning på uppdrag av Hungerprojektet, The Hunger Project Sweden)
Färre unga dricker alkohol – men varför? (Undersökning på uppdrag av Prata om Alkohol)
Klimatet brinner – vem släcker? (Folder framtagen tillsammans med Teknikföretagen)
Pengar, pandemi & prisjakt (Del 3 i rapportserien av Ungdomsbarometern)
Gymnasieelever om distansundervisning  (Del 2 i rapportserien av Ungdomsbarometern)
Gymnasieelever & Covid-19 (Del 1 i rapportserien av Ungdomsbarometern)
Ensam hemma – en studie om ensamhet i boendet bland unga (Rapport framtagen tillsammans med Boinstitutet)
En engagerad idrottsgeneration? (Undersökning på uppdrag av Centrum för idrottsforskning)
Generation Z (Rapport av Ungdomsbarometern)
2019
Alla vill bli äldre, men ingen pensionär (Undersökning på uppdrag av Alecta)
Framtidens hållbaraste varumärken (Rapport framtagen tillsammans med Jung Relations)
Unga om välfärdsjobben (Undersökning på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL)
Ungas anmälningar av hot och hat på sociala medier (Undersökning på uppdrag av Statens Medieråd)
Intresset för ingenjörsyrket större än någonsin (Folder framtagen tillsammans med Teknikföretagen)
Gymnasierapporten 2019 (Rapport på uppdrag av Svenskt Näringsliv)
Hur vill unga bo och varför? (Undersökning på uppdrag av Boinstitutet)
Attityder till yrkesprogram 2018/2019 (Uppföljningsundersökning på uppdrag av WorldSkills)
2018
Den Stora Juluppdateringen (Undersökning på uppdrag av The Coca-Cola Company och Jung PR)
Öppna dörren med prao (Broschyr om prao på uppdrag av Teknikföretagen)
Ungt engagemang (Undersökning på uppdrag av Svenska Ridsportsförbundet)
Generation engagemang & trygghet (Rapport på uppdrag av LO)
Perspektiv på dagens unga (Rapport av Ungdomsbarometern)
Samhällsvetenskapsprogrammet – ett för brett alternativ (Undersökning på uppdrag av Svenskt Näringsliv)
Attityder till yrkesprogram 2017/2018 (Uppföljningsundersökning på uppdrag av WorldSkills)
Ungas lärarintresse (Undersökning på uppdrag av Lärarförbundet)
2017
Passionerade varumärken  (Samarbete mellan UB och Jung PR)
Ungas intresse för teknikutbildningar (Undersökning på uppdrag av Teknikföretagen)