Hur attraherar och rekryterar man en 90-talist?

Unga, drivna och förändringsbenägna människor kommer att ta plats när dagens och framtidens arbetsplatser utformas. Kanske kommer vi att få vara beredda på att spelreglerna skrivs om. Och i så fall, i vilken utsträckning kommer det ske?

Onsdagen den 25 oktober höll Lovisa Sterner, Ungdomsbarometern, ett föredrag på Stockholms Handelskammare där hon presenterade siffror på hur den unga generationen resonerar kring arbetsliv. Ungdomsbarometerns undersökning Workforce2020, visar bland annat att unga människor i dag väljer både jobb och karriär utifrån sina intressen och inte utifrån lön eller status. Dessutom anses det vara helt ute att jobba mycket – istället är det livskarriär som gäller.

Detta skapar naturligtvis nya utmaningar som arbetsgivare. Hur bör ett företag ta till sig ungas värderingar och hur bör man resonera i rekryteringen av nya medarbetare ur denna åldersgrupp? Tar företagen verkligen tillvara på den energi som finns och som materialiseras hos ungdomarna?

Ur presentationen kunde man bland annat utröna att det för millenniegenerationen är viktigt med kontinuerlig feedback, bra ledarskap och att medarbetare blir rättvist behandlade. Den unga generationen har inte heller samma syn på materiella statusmarkörer, utan att det snarare är livsbalans och arbetsglädje som imponerar.

Ungdomsbarometerns presentation följdes sedan av ett panelsamtal modererat av Fredrik Torehammar, näringspolitisk expert, Stockholms Handelskammare.

Medverkande:
Klara Palmberg Broryd,
strategi- och förnyelsedirektör, Nacka kommun
My Kiiman-Håll, Head of Employer Branding, NCC
Sofie von Krusenstierna,
Community Manager, Yepstr

 

Läs mer om resultaten från Workforce2020 här!