Millenials mer oroliga för att bli av med jobbet – men är optimistiska om framtiden

Den svenska arbetsmarknaden har, liksom andra länder, stått inför en av sina största utmaningar under rådande pandemi. Även om yngre tenderar att klara sig bättre mot sjukdomen Covid-19 är de fortfarande en grupp som är extra känslig mot konjunkturförändringar på arbetsmarknaden, och oron för att bli arbetslös en längre tid har ökat från 19% till 28% på bara två år.

– Årets mätning är förstås väldigt speciell med tanke på Coronapandemins påverkan. Vi ser att unga på arbetsmarknaden är oroade men det jag tycker är viktigt att ta med sig, och som årets Workforce visar, är att det trots oron här och nu finns ett framtidsfokus som innebär att det kommer att vara fortsatt viktigt för arbetsgivare att ha koll på ungas värderingar och preferenser. I vissa branscher kommer det trots allt fortsatt vara kandidaternas marknad i ganska hög utsträckning, i andra branscher är det inte så just nu men där handlar det om att möta medarbetares ökade behov av trygghet, tydligt ledarskap, och digitala arbetssätt, säger Jessica Åkerström, Ungdomsbarometern.

I den senaste upplagan av Workforce, Ungdomsbarometerns återkommande studie med fokus på unga i arbetslivet, har ca 2000 arbetande personer i åldern 25-35 svarat på frågor om vad som är viktigt i deras arbetsliv. Liksom tidigare år bekräftar studien att Millenials har fortsatt stort fokus på självförverkligande då 94% svarar att det är ganska eller mycket viktigt i arbetslivet att utvecklas och få möjlighet att utnyttja sin potential och 92% att ha mycket tid över att till att göra vad de vill.

Många av de arbetslivstrender som först identifierades mellan 2016 och 2018 har fortsatt in i 2020, trots pandemin, men det gäller inte allt. Fler än var tredje ung (36%) har känt oro kopplat till sitt jobb under det senaste året, en trend som rimligtvis uppkommit som en konsekvens av Covid-19. Unga idag är även mer oroliga för att bli av med sitt jobb, där 28% känner oro inför att bli arbetslös en längre tid – vilket kan jämföras med 19% år 2018. Detta ska dock ställas i kontrast med att något färre unga känner oro för att bli arbetslös inom tre år (från 13% 2018 till 10% 2020) eller någon gång i framtiden (från 22% 2018 till 16% 2020).

I en tid av ökad osäkerhet uppstår ett naturligt trygghetssökande hos en tidigare ganska upplevelsesökande och riskbenägen generation. Sedan 2016 har andelen unga som tycker det är ganska eller mycket viktigt i arbetslivet att resa/bo utomlands minskat från 40% till 24%, och det anses inte längre lika eftertraktat att starta eget företag eller bygga upp något från grunden. Däremot har värdet av kollektivavtal, tjänstepension och sjukvårdsförsäkring blivit allt mer tydligare de senaste två åren. Likaså vikten av bra ledare, där 7 av 10 anser att ett tydligt ledarskap är viktigast för arbetsklimatet på jobbet – en stor ökning sedan 2016 då knappt varannan (47%) svarade detsamma.

Även facken tenderar att gynnas när arbetsmarknaden upplevs mer osäker, något som tydligt redovisas i medlemsökningen hos facken det senaste året. Drygt 6 av 10 som nyligen blivit medlemmar uppgav att det var helt eller delvis motiverat av coronapanedmin. Men troligtvis har tillströmningen berott mer på generösa regler för A-kassan än något annat, då endast 7% av de tillfrågade tagit emot hjälp av sitt fackförbund.

– För fackförbunden så måste man nu hitta bra strategier för att behålla de medlemmar som under den senaste tiden fått upp ögonen för den trygghet som de kan erbjuda. Det är lika viktigt att förstå att världen kommer att gå tillbaka till ett nytt normalt – och för att fortsätta vara ett lockande alternativ så måste man kontinuerligt övertyga dagens unga om poängen med ett fackligt medlemskap, säger Pelle Ahlin Olofsson, Ungdomsbarometern.

Stockholm, 22 oktober 2020


Se vårt senaste seminarium här:

Workforce 2020, UB webinar 8 oktober 2020)

Om Workforce
Workforce 2020 är en återkommande studie där yrkesprofessionella unga i åldern 25-35 år från hela landet berättar om alltifrån arbetslivsvärderingar, tankar om arbetslivet och fackmedlemskap.
Workforce 2020 är en digital enkätundersökning som genomfördes mellan den 25:e juni och 10:e juli 2020. Totala antalet respondenter är 1 994 stycken. I ramen för studien har det även gjorts flertalet djupintervjuer med både unga arbetande och arbetsgivare.

För frågor och press:
Sofie Jonsson, presskontakt
tel. 073-55 95 971
Sofie@ungdomsbarometern.se

För kommentar:
Pelle Ahlin Olofsson
tel. 073-589 36 89
pelle@ungdomsbarometern.se

Jessica Åkerström
tel. 072-070 70 38
jessica@ungdomsbarometern.se