Näringslivets mäktigaste kvinna

Sedan 1999 har Veckans Affärer bevakat jämställdheten i svenskt näringsliv genom rankningen ”Näringslivets mäktigaste kvinnor.” Mycket har hänt sedan starten men det är fortfarande lång väg kvar. Den 7 mars 2018 var det dags för årets prisutdelning och Ungdomsbarometerns Ulrik Simonsson var på plats för att presentera insikter kring hur man lockar fler unga tjejer och kvinnor till industrin.

Jämställdhet är inte en kvinnofråga – det är en lönsamhets- och ledarskapsfråga. Det är ett strategiskt verktyg som ger effekter i flera led. Och det är en självklar rättvisefråga.
De företag som ger kvinnor verkliga möjligheter att göra karriär, som satsar på jämställda företagsledningar och styrelser och som inser att även männen har en viktig roll att spela i detta arbete, det är företag som vinner i längden. De får i regel bättre lönsamhet och de har lättare att rekrytera och behålla anställda, både kvinnor och män.

Genom den årliga rankningen av Näringslivets mäktigaste kvinnor lyfter Veckans Affärer fram framgångsrika kvinnor i olika kategorier, bland annat ägare, styrelseproffs, direktörer, opinionsbildare och börs-vd:ar. På så vis hjälper man till att synliggöra dessa kvinnor, dels inför varandra, dels som personer kvalificerade för nya uppdrag. De blir också viktiga förebilder för andra kvinnor.

Tillsammans med Teknikföretagens Amelie von Zweigbergk höll Ungdomsbarometerns Ulrik Simonsson presentationen “Syns män så finns män”. De diskuterade vikten av att synliggöra kvinnor inom teknik och industri, bland annat via initiativet “Bredda bilden” – en bildbank framtagen för att komplettera bilden av vad teknik är och vilka som jobbar inom teknik och industri, samt hur man kan locka fler unga tjejer och kvinnor att söka sig till de klassiskt mansdominerade industritekniska utbildningarna.

Läs mer om Bredda bilden: www.breddabilden.teknikforetagen.se/
Se ytterligare information om VA Kvinna: www.va.se/event