Premiär för UB Gaming

Spel är viktigare och mer heterogent än någonsin. Hur påverkas livsstil, konsumtion och socialt umgänge av nya spelvanor?

Under slutet av 2023 kommer vi på Ungdomsbarometern att genomföra en ny spännande studie för att svara på alla obesvarade frågor som berör spelintresset hos både unga och vuxna i Sverige (15-39 år). Det blir en mer detaljerad kartläggning av spelvanor än vad som tidigare har gjorts!

De flesta vet att allt fler spelar spel, men intresset är faktiskt ännu mer utbrett än vad många tror. Idag är spelande en integrerad del av de flesta ungas liv snarare än en subkultur. Det är ett intresse vid sidan av andra hobbyer och aktiviteter, och ett sätt att umgås med sina vänner. Samtidigt finns det stora skillnader i vad, hur och när olika grupper spelar. Spel och spelande har blivit både normaliserat och i samband med det mer heterogent än någonsin. 

UB Gaming kommer att ge dig som är intresserad av att förstå spelens roll i människors liv en omfattande bild av allt kring spel. Studien kommer bland annat att fånga upp…

  • En uppdaterad och mångfacetterad bild av spelvanor 
  • Positiva effekter av spel på exempelvis kompetenser och mental hälsa 
  • Olika gruppers konsumtionsbeteende och kommunikationspreferenser 
  • Spelens roll i sociala relationer, från att hänga med vännerna till e-sportslag 
  • Streaming och andra sätt att titta på spel som en helt ny form av underhållning

Ladda ner vår folder UB Gaming Preview för att få koll på allt som är på gång. Undersökningen går i fält innan årsskiftet, så det finns fortfarande möjlighet att påverka innehållet! 

Klicka på knappen nedan för att ladda ner rapporten.

Ladda ner “UB Gaming – Preview”

Vill du ha mer information?
Kontakta Jacob Strandell på jacob.strandell@ungdomsbarometern.se