Rapportsläpp:
Back2School 2023

Unga har dystrare syn på livet just nu, och varannan som använt AI i skolarbetet har gjort det på ett sätt som de tror inte varit tillåtet*

*Rubriken uppdaterad 30 augusti för förtydligande

Sedan 2015 har andelen unga som upplever livet som tråkigare, mindre meningsfullt och mer otryggt ökat. Samtidigt oroar man sig för ekonomin och många unga har bara råd med det allra nödvändigaste. Under året har generativ AI slagit igenom, 75 procent av unga har använt det. Av de som har använt AI i skolan anger 55 procent att de använt AI till en skoluppgift på ett sätt de tror inte var tillåtet. Det visar en ny rapport från Ungdomsbarometern som har tagit tempen på Sveriges unga (15-24 år) inför tillbakagång till skola och arbete.

Undersökningen visar att unga uppfattar livet just nu som betydligt dystrare än tidigare. 58 procent uppfattar livet som roligt jämfört med 67 procent 2015 samtidigt tycker endast 60 procent att livet är meningsfullt jämfört med 72 procent 2015. Även tryggheten har minskat från 2015 då 74 procent kände sig trygga jämfört med dagens 63 procent. De som är hoppfulla inför framtiden har sedan 2015 minskat med 11 procentenheter till 51 procent i år.

– Den här trenden med en lite mörkare bild av livet just nu är något vi har sett sedan 2015 men senaste två-tre åren har det fallit lite brantare. Pandemin, tuffare ekonomiska tider, krig och en generellt instabilare omvärld har säkert bidragit till detta, säger Ulrik Hoffman, VD på Ungdomsbarometern.

Ekonomi är ett område som oroar många unga. 44 procent säger att de oroar sig för sin ekonomi och 3 av 4 säger att deras ekonomi har påverkats av inflation och sämre samhällsekonomi. Fler än hälften (54 procent) av unga upplever att deras levnadsstandard har sänkts till följd av stigande priser och försämrad samhällsekonomi och 56 procent har inte längre råd att köpa något utöver det mest nödvändiga. Tre av tio (32 procent) har tagit ut lån/handlat på kredit för att få ekonomin att gå ihop.

Att ekonomin oroar är tydligt även när det kommer till vad unga vill göra i höst. ”Spara pengar” ligger högst upp bland det unga planerar att göra mer av i höst. Träna/motionera, lära sig nya saker, laga mat hemma och träffa nya vänner utgör resten av topp fem listan. Det unga vill göra mindre av i höst är spela data-/tv-/mobilspel, festa, shoppa, resa och dejta.

– Tittar man på vad unga vill göra mer och mindre av i höst så ser det inte ut som att de har den roligaste perioden i sina liv framför sig. Resultatet är kanske mer en spegling av vad som är möjligt att göra. Undersökningen visar att det inte finns mycket budget till fester, shopping och resor, säger Ulrik Hoffman.

AI använts otillåtet i skolan
För mindre än ett år sedan lanserades ChatGPT, den första generativa AI som var enkel att använda och snabbt fick miljontalsanvändare. Under våren har det också skapat debatt kring hur AI-tjänster används i skolarbetet. I Sverige har 75 procent av unga använt generativ AI i något sammanhang det senaste året. Av unga som har använt AI i skolan säger 55 procent att de en eller flera gånger använt AI till en skoluppgift på ett sätt de tror inte var tillåtet. Endast en tredjedel av de som studerar i höst säger att deras skola har regler kring hur man får använda AI i skolarbetet.

I skolan använder unga AI bland annat för att söka information, få hjälp att skriva texter och som studieverktyg. På fritiden använder sig unga av AI för att planera matlagning och träning, få förslag på vilken film man ska se. Utöver det används AI för att hitta aktiviteter i närområdet eller något så enkelt som hur de ska uttrycka sig när de kommunicerar med andra.

– Det är uppenbart att AI har slagit igenom på bred front under året. Och användningsområdena är många. Allt från skoluppgifter till att få filmtips till kommunikationsrådgivare. Vi kommer att följa utvecklingen och se hur unga använder AI och vilken inverkan det får i deras liv. Redan nu är det uppenbart att skolan behöver hitta ett sätt att hantera hur AI används, säger Ulrik Hoffman.

Klicka på knappen nedan för att ladda ner rapporten.

Ladda ner “Back2School 2023”

Ungdomsbarometern:
Ungdomsbarometern (UB) har sedan 1991 arbetat med att kartlägga attityder och beteendemönster bland svenska ungdomar. Varje år genomför Ungdomsbarometern Sveriges bredaste ungdomsstudie där vi låter tusentals unga i åldern 15-24 år från hela landet berätta om alltifrån intressen och medievanor till tankar om framtiden.

Vad UB kan hjälpa dig med:
• Kvantitativa studier
• Kvalitativa studier
• Rådgivning & Konsultation
• Föreläsningar & Workshop

För frågor och press:
Sofie Jonsson, presskontakt
tel. 073-55 95 971
sofie@ungdomsbarometern.s

För kommentar:
Ulrik Hoffman
tel. 073 527 02 72
ulrik@ungdomsbarometern.se

Johanna Göransson
tel. 076 186 04 04
johanna@ungdomsbarometern.se