Rapportsläpp:
Generation z | 2021

Dyster bild i spåren av pandemin – oro för framtiden ökar bland unga och färre ser möjligheter att påverka sin framtid

Fler unga oroar sig för framtiden samtidigt som färre ser möjligheter att påverka den. Det visar den årliga generationsrapporten från Ungdomsbarometern som släpps idag. Intresset för att leva hälsosamt ökar men det gör även stressen över olika saker i tillvaron. Rapporten visar också att årets stora ämnen som pandemin och BLM påverkar vilka frågor som ungdomar tycker är viktigast.

Andelen unga, 15-24 år, som oroar sig för framtiden har ökat från 29 procent 2019 till 34 procent 2020. Dessutom har andelen unga som tycker att de har stora möjligheter att påverka sin framtid sjunkit från 69 procent till 59 procent. Lika dystert är det när det gäller ungas möjlighet att påverka sitt liv ”här och nu”. Där har siffran sjunkit från 53 procent 2019 till 39 procent 2020.

– Generation Z är en individualistisk generation som redan tidigare hade en relativt negativ framtidssyn. Det är tydligt att pandemin på ett negativt sätt påverkat ungdomarnas syn på framtiden. Vi har idag restriktioner som påverkar det sociala livet, utbildningar och arbetsmarknaden kombinerat med oro för klimatförändringar och ett polariserat politiskt landskap. Detta bidrar troligtvis till att fler upplever att de inte har kontroll över sin framtid och att den känns mer dyster, säger Ulrik Hoffman, VD på Ungdomsbarometern.

Även stressen i tillvaron ökar, och framförallt är det förväntningarna unga har på sig själva som driver den negativa trenden. 57 procent anger att de är stressande över förväntningar på sig själva, en ökning med fem procentenheter sedan året innan.  45 procent känner sig stressade över sin utbildning eller sitt jobb och 42 procent känner sig stressade över sin närmaste framtid. Även där är siffrorna högre än 2019 då motsvarande 42 procent och 38 procent upplevde stress på grund av detta.

– Unga har ett stort intresse för hälsa och att leva ett hälsosamt liv. Det har vi kunnat se även i år. Men det faktiska måendet verkar inte ha en lika positiv utveckling. Rapporten visar att unga idag upplever mer stress och oro än tidigare år, säger Ulrik Hoffman.

Pandemin och andra stora omvärldshändelser har även påverkat vilka samhällsfrågor som är viktigast för dagens unga. ”Ökade resurser till sjukvård och omsorg” har gått om ”Miljö och Klimat” som den viktigaste samhällsfrågan i spåren av pandemin. En av de samhällsfrågor som ökat mest jämfört med året innan är ”motverka rasism” (från 33% till 41% ) vilket även avspeglas i de begrepp unga använder för att beskriva sig själva – där antirasist nu toppar listan.

– Stora omvärldshändelser påverkar oss alla och rörelserna i vilka frågor som är viktigast för dagens unga kan sannolikt förklaras av pandemin och BLM-rörelsen. Detta är en generation med brinnande engagemang i många sakfrågor så det är naturligt att frågor där de ser orättvisa blir viktigare, säger Ulrik Hoffman.

Rapportpresentation:

Generation z | 2021 – UB webinar 2 februari 2021

Se inslag från TV4 Nyhetsmorgon 2 februari 2021: Här är viktigaste samhällsfrågan för unga idag
Se inslaget från SVT Rapport 1 februari 2021: Fler unga känner oro inför framtiden


Ladda ner rapporten här:

Ladda ner “Generation Z | 2021”

Ungdomsbarometern:
Ungdomsbarometern (UB) har sedan 1991 arbetat med att kartlägga attityder och beteendemönster bland svenska ungdomar. Varje år genomför Ungdomsbarometern Sveriges bredaste ungdomsstudie där vi låter tusentals unga i åldern 15-24 år från hela landet berätta om alltifrån intressen och medievanor till tankar om framtiden.

Vad UB kan hjälpa dig med:
• Kvantitativa studier
• Kvalitativa studier
• Rådgivning & Konsultation
• Föreläsningar & Workshop

För frågor och press:
Sofie Jonsson, presskontakt
tel. 073-55 95 971
Sofie@ungdomsbarometern.se

För kommentar:
Ulrik Hoffman, VD
tel. 073-527 02 72
ulrik@ungdomsbarometern.se

Jessica Åkerström
tel. 072-070 70 38
jessica@ungdomsbarometern.se

Är du intresserad av att
ta del av våra studier?
Kontakta oss!