Rapportsläpp: Unga inför valet

Rysslands invasion har gjort försvaret viktigare bland unga

En ny undersökning från Ungdomsbarometern visar att Rysslands invasion av Ukraina har förändrat ungas syn på försvaret. Två av tre unga tycker nu att försvaret behöver rustas upp, jämfört med fyra av tio under hösten 2021. Upprustning av militären är också den samhällsfråga som ökat mest i vikt under våren, men ökade resurser till vård och omsorg, miljö- och klimatfrågor och ökad jämställdhet mellan könen är fortsatt de viktigaste samhällsfrågorna bland unga.   

Ungas oro för framtiden är mer eller mindre oförändrad senaste året men kriget i Ukraina har haft stor påverkan på andra frågor. Den samhällsfråga som har ökat mest i betydelse bland 15-24 åringar sedan hösten 2021 är att ”stärka militären” även om det fortfarande ligger en bit från toppen över vilka frågor som är viktigast. Nästan hälften (47 %) tycker att samhällsutvecklingen är på väg i fel riktning. Det är framför allt en upplevd negativ utveckling inom otrygghet och kriminalitet, resurser till sjukvård och omsorg samt miljö- och klimatfrågor som är de vanligaste orsakerna till det.

– Invasionen tycks ha haft en marginell påverkan på ungas oro inför framtiden och deras upplevda trygghet. Redan i höstas var det många som tyckte att samhället var på väg i fel riktning, framför allt på grund av ökad otrygghet och kriminalitet samt miljö- och klimatfrågan. På temat miljö- och klimat, den samhällsfråga som tydligast skiljer yngre väljare från äldre väljare, upplever många unga att den hamnat i bakgrunden senaste tiden, säger Jacob Borssén, Utbildnings- och samhällsexpert på Ungdomsbarometern.

Undersökningen visar att två av fem unga svarar att man bör vara beredd att offra livet för sitt land, detta jämfört med en av fem 2015. Här finns stora skillnader mellan könen – hälften av killarna (52%) och en av fyra tjejer (25%) anser att man bör ska offra livet för sitt land. Två av tre (68%) unga tycker idag att försvaret bör rustas upp, jämfört med fyra av tio (44%) i höstas. Att 2 av 3 unga tycker att försvaret bör rustas upp är dock inte synonymt med att en majoritet är positivt inställda till NATO – 4 av 10 tycker att Sverige ska gå med, en tredjedel är emot och en tredjedel är osäker.

– Rysslands invasion av Ukraina har förändrat ungas syn på försvaret en hel del och försvarsfrågor har hamnat betydligt högre upp på ungas agenda. Med det sagt, det finns en väldigt tydlig könsskillnad. Killarna är betydligt mer positivt inställda till NATO och tycker i betydligt högre utsträckning än tjejerna att man bör vara beredd att offra livet för sitt land, säger, Jacob Borssén, Utbildnings- och samhällsexpert på Ungdomsbarometern.

När det kommer till vilka unga litar mest på när de ska bilda sig en uppfattning kring aktuella händelser har Myndigheter, public service och dagstidningar högst förtroende. Influencers och youtubers fortsätter komma långt ner på listan om vilka man litar mest på när det kommer till att bilda sig en uppfattning om aktuella händelser även om ungefär hälften tycker att det är bra influencers intervjuar politiker inför valet.


Klicka på knappen nedan för att ladda ner rapporten.

Ladda ner “Unga inför valet”
UB webinar “Unga inför valet” (17 juni 2022)