Två av tre unga styr sina familjers konsumtion

Upplever du att dina barn bestämmer mycket hemma? Du är inte ensam. En undersökning från Ungdomsbarometern visar att 66% av svenska ungdomar påverkat sin familj att ändra sina konsumtionsvanor det senaste året.

Unga i Sverige anser att konsumtion är ett bra sätt att visa sitt engagemang, och att det är givet att de ska vara med och påverka hur och vad deras familjer konsumerar – även om de själva inte sitter på plånboken. Det visar en rapport från Ungdomsbarometern, som handlar om ungas konsumtionsvanor.

– Allt fler unga beskriver sig själva med värderingsdrivna begrepp, som “miljövän”, “antirasist” eller “feminist”, och vill att deras värderingar ska genomsyra vad de konsumerar – en femtedel anger att de visar engagemang genom konsumtion. Det får stora konsekvenser i svenska familjer, säger Sara Fröhling Lind, Ungdomsbarometerns expert på konsumtion och livsstil.

Dagligvaruhandeln är de som påverkas mest – 71 % av hemmaboende unga uppger att de är med och bestämmer vilken mat som handlas, och framför allt rör det sig om att påverka sin familj till ett mer hållbart konsumtionsbeteende. En fjärdedel har exempelvis fått sina familjer att äta mer vegetariskt och 17% att handla fler ekologiska varor. Men det är inte bara matkonsumtion som man är med och beslutar om. Varannan påverkar beslut kring resor och 40% om den hemelektronik som ska finnas hemma. Var femte är med och tar beslut kring bilinköp.

Unga svenskar väljer också bort varor om de produceras av företag som inte agerar i linje med vad de anser är rätt och fel. Detta rör bland annat klimat- och jämställdhetsarbete. Mer än varannan – 53% – kan sluta köpa produkter om ett företag inte arbetar för att minska sin klimatpåverkan.

– Det rör sig helt enkelt om värderingsdriven konsumtion i en generation där 60% uppger att de är engagerade konsumenter. Man anser också i stor utsträckning att det är en självklarhet att man är med och bestämmer hemma, vilket går hand i hand med tendenser som vi ser i ungas inställning till samhället i stort. När vi 1992 fråga unga i Sverige om deras möjlighet att påverka samhället ansåg 29% att de hade den möjligheten. Idag är samma siffra 73%, säger Sara Fröhling Lind.


Snabbfakta

– 18% av tillfrågade är flexitarianer, 6% vegetarianer och 3% veganer. De vanligaste anledningar att välja bort kött är klimatfrågor, djurrätt och hälsa.
– 31% frågar om råvarors ursprung eller märkning när de äter på café eller restaurang.
– 81% har det senaste halvåret tagit med sig egen påse till affären för att minska sin plastkonsumtion, 71% har köpt produkter med kort bäst-före-datum och 64% planerat sin handling för att minska svinn.
– Sju av tio vill se lägre pris på hållbara varor, samtidigt som många – 37% – också anser att man bör höja priserna på icke-hållbara produkter.


Ladda ner rapporten här:
Engagerade unga och medgörliga föräldrarOm undersökningen
Målgrupp: Ungdomar i Sverige mellan 15-24 år
Fältperiod: 5:e oktober – 11:e november 2018
Antal intervjuer: ca 3000 st (denna rapport är en del av en större studie med 23 074 respondenter totalt.