UB

KARTLÄGGNING, ANALYS
& RÅDGIVNING SEDAN 1991

VILKA ÄR UNGDOMARNA?

När vi på Ungdomsbarometern talar om ungdomar menar vi allt som oftast de individer som idag är mellan 15 och 24 år gamla. Men vilka är de egentligen, och är det ens meningsfullt att tala om en så stor grupp människor i generella termer? Svaret är både ja och nej. Det finns trots allt en hel del som binder dem samman. De har växt upp med samma teknologi, de har bevittnat samma historiska händelser, och i någon mån har de alla präglats av sin tids politiska och populärkulturella strömningar. Men vid sidan av gemensamma erfarenheter är de i första hand en samling individer med vitt skilda bakgrunder, som tycker, tänker, känner och gör olika. Att de dessutom i hög utsträckning beskriver sig själva som individualister komplicerar bilden ytterligare. I jakten på egna uttryck skapar de nämligen nya subkulturer på löpande band, och i takt med att fragmenteringen ökar blir det allt svårare för den som står utanför att hänga med.

Ungdomsbarometern har sedan 1991 arbetat med att kartlägga ungdomars värderingar, attityder och beteenden. Det ger oss en förståelse och bredd som få andra kan matcha. Framförallt ger det våra kunder ett kunskapsövertag – och är det något vi har lärt oss under åren är det att den som kan mest brukar vinna i längden.

Läs mer om hur vi jobbar här.