UNGDOMS-
BAROMETERN

KARTLÄGGNING, ANALYS
& RÅDGIVNING SEDAN 1991

Hur fungerar unga, och hur påverkar det mig? min bransch? samhället? framtiden?

Förmodligen är du nyfiken på svaret, och det är vi också. I drygt tjugo år har vi därför kombinerat omvärldsanalys med egna studier och statistisk spetskompetens för att leverera insikter som hjälper våra kunder att ligga steget före. Genom att lyssna, fråga, vända och vrida skapar vi en helhetsbild där de flesta andra nöjer sig med generationsbokstäver och fyndiga ord.

Ungdomsbarometern medverkar i Nyhetsmorgon i TV4 på Ungdomens dag den 12 augusti

Onsdagen den 12:e augusti är det den internationella ungdomsdagen vilket TV4 uppmärksammar genom ett samtal i Nyhetsmorgon om ungdomars syn på sig själva, samtiden och framtiden. I sällskap av två gymnasieungdomar går Ungdomsbarometerns Erik Arroy igenom några av våra insikter och analysresultat om ungas syn på samhällsutvecklingen och engagemang i olika samhällsfrågor. Den Internationella Ungdomsdagen, som…läs mer…

Ungdomsbarometern framtidsspanar åt framtidsministern!

Idag har Ungdomsbarometern bjudits in till ministern för strategi- och framtidsfrågor, Kristina Persson. Under besöket på Rosenbad presenterade vi våra viktigaste insikter vad gäller ungas syn på samhällsutvecklingen och sin egen framtid. Bland annat redogjorde vi för vad unga anser att samhällets största utmaningar på sikt är, hur globaliseringen präglat dagens generation ungdomar och vilka…läs mer…

Ungdomskollen 2015 – Så är västsvenska ungdomar!

Idag släpper Västsvenska handelskammaren en rapport som baserar sig på en studie vi genomfört åt dem i vilken vi tittar närmare på hur 15-24-åringar i Västsverige förhåller sig till utbildning och arbetsliv. Studien bygger på vår årliga undersökning som bär samma namn som hela vårt företag och är den största kartläggningen av ungdomssverige som finns.…läs mer…

Unga scouter är unga ledare!

På uppdrag av Scouterna har vi genomfört en studie bland unga scouter om deras syn på och erfarenheter av ledarskap. Det finns generellt sett mycket myter och missförstånd om unga och ledarskap – en av de vanligaste är att få unga hävdas vilja bli chefer när det i själva verket är snarast tvärt om. Inte…läs mer…

STUDIE OM UNGAS SEXUALITET OCH HÄLSA

På uppdrag av Folkhälsomyndigheten har Ungdomsbarometern genomfört en studie om ungas sexualitet och sexuella erfarenheter. Studien, som genomförs årligen, syftar till att utgöra ett relevant underlag för Folkhälsomyndighetens främjandearbete av sexuell och reproduktiv hälsa, för vilket unga vuxna är en viktig målgrupp. Detta år har studien även kompletterats med två ytterligare områden, utöver frågor om…läs mer…

Välkommen till vår nya hemsida!

Vi är glada över att nu kunna välkomna dig till vår nya webbplats. Vår förra kostym hade fördelar, men vi tycker att det du ser just nu både innebär ett ansiktslyft och ska underlätta för dig att klicka dig runt och få reda på mer om vad vi gör och kan. Förutom att vi numera…läs mer…

knapp_insikter150

| Kammakargatan 9A, plan 3, 111 40 Stockholm
Copyright © 2014 Ungdomsbarometern | webbdesign malintrotzig.se

Fyll i din e-post för att få senaste nytt från UB!×
Jag är nyfiken på insikter om unga!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
×