Rapportsläpp: Unga i Västsverige

Ungdomsbarometern lanserar regional rapport och öppnar nytt kontor i Göteborg!

Vi är stolta över att presentera den första upplagan av vår regionala rapport ”Unga i Västsverige”. Denna unika rapport ger en detaljerad inblick i vardagen, prioriteringarna och karaktärsdragen hos ungdomar i Västsverige. Rapporten markerar också ett viktigt steg i Ungdomsbarometerns expansion, med öppnandet av vårt nya kontor i hjärtat av Göteborg under våren 2024.

I över 30 år har Ungdomsbarometern studerat unga inom en mängd områden, och arbetat med myndigheter, företag och organisationer som på ett eller annat sätt påverkas av vad unga tycker, tänker och gör.

Rapporten “Unga i Västsverige” baseras framför allt på vår största årligen återkommande ungdomsstudie som besvaras av ungefär 15 000 15-24-åringar i Sverige. Genom att särskilt analysera svaren från ungdomar i Västsverige, närmare bestämt ungefär 3 000 individer från Västra Götalands län och Hallands län, har vi kunnat utforska deras åsikter om samhället, sin egen tillvaro, hälsa och ekonomi. Analysen har också formats av de över hundra kvantitativa och kvalitativa studier som vi genomför varje år.

Innehållet i ”Unga i Västsverige” bygger på de insikter om västsvenska ungdomar som vi tycker är särskilt viktiga att lyfta fram, tillsammans med stora temaområden som definierar dagens ungdomsgeneration i stort och påverkar deras vardag. Rapporten ger också en inblick i vilka trender som ungdomarna själva tror kommer att forma framtiden.