Allt fler äter mindre kött

Enligt Jordbruksverkets senaste rapport sjönk köttkonsumtionen i Sverige med 2,6 procent under 2017, vilket är den största minskningen sedan 1990.
UB’s livsstilsexpert Lovisa Sterner kommenterade trendbrottet.

(Rapport, SVT1, 02/03/18)

Det märks ett trendbrott när det gäller köttkonsumtion i Sverige. Allt fler äter mindre kött, och förra året minskade konsumtionen mer än den gjort något annat enskilt år sedan 1990. Fler restauranger i storstadsregionerna har de senaste åren valt att satsa på vegetariska alternativ, och trenden att välja bort kött börjar nu även synas i statistiken. Nya siffror från jordbruksverket visar att svenskarna 2017 åt 2.2 kilo mindre kött per person än de gjorde 2016. I rapporten redovisas även att det är just nötköttet som det framförallt dragits ner på.

Totalt har köttätandet gått från 87,7 kilo per person 2016 till 85,5 kilo förra året. Vilka individer som dragit ner på sin köttkonsumtion framkommer inte utifrån de presenterade siffrorna. Däremot kan man få en indikation från Ungdomsbarometerns senaste rapport kring kost och hälsa där en tredjedel av alla tillfrågade 15-24 åringar svarar att de undviker att äta kött i någon mån, och 9 procent uppger att de är vegetarianer.

– Idag är mat en av de mest framträdande identitetsmarkörerna bland unga. Det är vad man äter, eller de facto inte äter – i det här fallet kött – som visar vem du är och vad du står för. Att leva hållbart och hälsosamt är otroligt viktiga värden för unga idag och är tillika det man framför allt förknippar med att äta mer vegetariskt. Mot bakgrund av det blir det ganska naturligt att många yngre aktivt undviker att äta lika mycket kött som tidigare, säger Lovisa Sterner, livsstilsexpert på Ungdomsbarometern.

Trots att vi i Sverige nu äter mindre kött generellt stoppar de flesta fortfarande i sig mer rött kött än vad livsmedelsverket rekommenderar. Istället för den hälsosamma mängden på 500 gram i veckan, konsumerar medelsvensken i genomsnitt 575 gram per vecka. Ungdomsbarometerns siffror avslöjar dock att det är just det röda köttet unga flexitarianer främst undviker. Det vill säga, de unga som äter mycket vegetariskt, men ibland även kött. Vilket möjligtvis kan indikera en kommande sänkning även där.

Andra artiklar på ämnet:
Jordbruksverket: www.jordbruksverket.se/köttkonsumtion
Aftonbladet: www.aftonbladet.se/matdryck