Rapportsläpp:
Generationsrapporten 2024

Ökad ekonomisk stress och minskat politiskt intresse: Unga prioriterar om och fokuserar inåt

I en orolig värld prioriterar ungdomar dagliga orosmoment och trygghet över långsiktiga samhällsfrågor. Vänner, familj och den egna ekonomin blir i stället viktigare. Det politiska engagemanget minskar samtidigt som andelen som anser att de har små eller inga möjligheter att påverka i samhället ökar. Fler än hälften (56 procent) tror inte att politikerna kan lösa samhällsproblemen och tron på demokrati minskar. Det visar Ungdomsbarometerns Generationsrapport 2024 som är baserad på intervjuer med 15 000 ungdomar i åldern 15-24 år.

– Det är viktigt att komma ihåg att det här visar en nulägesbild över ungdomar i Sverige. Vi befinner oss i en orolig omvärld vilket gör att fokus för många unga hamnar närmre sig själv. De stora samhällsfrågorna får vänta och i stället engagerar sig unga i saker som skapar trygghet och säkrar nuet. Det kan handla om prioriteringar kring sin privatekonomi, utbildning, karriär eller sina vänner, säger Ulrik Hoffman, vd på Ungdomsbarometern.

Andelen unga som är intresserade av samhällspolitik har minskat från 50 procent 2018 till 38 procent 2023. Denna trend syns även i en bristande tilltro till politikernas förmåga att hantera de utmaningar som samhället står inför. Även om de allra flesta unga håller med om att demokrati är det bästa styrelseskicket anger 13 procent att de tar helt eller delvis avstånd från påståendet ”Demokrati är i alla lägen det bästa systemet för att styra ett samhälle”. En femtedel av unga killar tar avstånd från påståendet.

Minskat intresse för jämställdhet och klimatfrågor
De som identifierar sig som antirasist, feminist och miljövän minskar med femton, sju respektive sex procentenheter jämfört med 2019. Bland tjejerna har andelen som uppger jämställdhet som en av de viktigaste samhällsfrågorna minskat från 64 procent 2021 till 46 procent 2023. När ungdomar tvingas välja en fråga så är det ändå klimat och miljöfrågor som de anser vara viktigast även om den minskat. De som tycker att Miljö och klimat är en av de viktigaste frågorna har minskat med 14 procentenheter (från 48 procent till 34 procent) sedan 2021.

– Unga är idag väl medvetna om vilka utmaningar som finns globalt och i svenska samhället. Att intresset för politik, tron på demokrati och politikernas förmåga att hantera problem sjunker är allvarligt, men kan också vända tillbaka snabbt om samhället förändras i en positiv riktning, säger Ulrik Hoffman på Ungdomsbarometern

Färre upplever livet som tryggt och fler stressar över ekonomin
Andelen unga som uppfattar livet som tryggt ligger på 58 procent jämfört med 71 procent 2019. När fokus skiftar från de stora frågorna till de mer vardagsnära är det tydligt att familj, vänner och ekonomi är i centrum. Kompisarna är det som är viktigast för unga idag och sex av tio uppfattar livet som rikt på vänner. Även familjen är viktig och tre av fyra unga upplever att de står ganska eller väldigt nära sina föräldrar.

– Unga idag är mer familjetillvända än tidigare ungdomsgenerationer. De är generellt mer trygghetssökande vilket innebär att de i större utsträckning söker sig till personer och platser där de känner sig trygga. Något som vi ser blivit än viktigare i årets undersökning, säger Jessica Åkerström, analyschef på Ungdomsbarometern.

Ekonomin är ett annat område som blivit viktigare i en orolig omvärld. Samtidigt är det ett stressmoment för många. Fler än 6 av 10 säger att de stressar över sin ekonomi minst en gång i veckan. Ekonomin är sådant område och fler än hälften anger att tjäna pengar är det viktigaste för dem just nu. Materialismens återkomst som började synas i förra årets rapport är en etablerad trend bland unga.

– Det finns två aspekter när det kommer till ekonomin. Det ena är lågkonjunkturen som gör att många känner sig tvungna att agera mer ekonomiskt medvetet. Det andra är en statusaspekt där fler unga vill uppfattas som framgångsrika, självständiga och rika. Och i sociala medier syns flera trender som handlar om att visa upp ett framgångsrikt yttre, säger Jessica Åkerström.

Hälsa fortsatt starkt ideal och fler vill vara livsnjutare
Den här generationen, även kallad Generation Z, är känd för sitt starka intresse för träning, kost och hälsa, där ett hälsosamt ideal och medveten livsstil prioriteras. Bland unga är träningsmänniska det vanligaste begreppet man använder för att beskriva sig själv och många försöker nu att fokusera mycket på träningen. Trots detta intresse visar generationen samtidigt höga ohälsotal, främst inom psykisk ohälsa, bland annat på grund av pressen att uppnå ideal kopplat till hälsa och träning. Nästan 3 av fyra (74 procent) stressar flera gånger i veckan över krav som de ställer på sig själva.

I kombination med att många unga just nu också oroar sig för hälsoideal, den egna ekonomin och framtiden inser flera att det är dags att ge sig själv utrymme för att njuta av livet. I årets mätning är det fler än någonsin tidigare som väljer att identifiera sig med begreppet livsnjutare.

– Fenomenet kring träningsmänniska och livsnjutare handlar återigen om att unga just nu fokuserar på det som ligger nära och som man själv kan påverka. Det är två områden där man kan ta kontroll och göra något åt. Träna och njuta av livet kan man göra på många olika sätt även när man har det tufft ekonomiskt. Om de njuter så mycket av livet är svårt att uttala sig om men däremot är det tydligt att det är en strävan många unga har just nu, säger Jessica Åkerström på Ungdomsbarometern.

Ladda ner rapporten:

Or download the english version here:


Ungdomsbarometern:
Ungdomsbarometern (UB) har sedan 1991 arbetat med att kartlägga attityder och beteendemönster bland svenska ungdomar. Varje år genomför Ungdomsbarometern Sveriges bredaste ungdomsstudie där vi låter tusentals unga i åldern 15-24 år från hela landet berätta om alltifrån intressen och medievanor till tankar om framtiden.

Vad UB kan hjälpa dig med:
• Kvantitativa studier
• Kvalitativa studier
• Rådgivning & Konsultation
• Föreläsningar & Workshop

För frågor och press:
Sofie Jonsson, presskontakt
tel. 073-55 95 971
sofie@ungdomsbarometern.se

För kommentar:
Ulrik Hoffman, vd
tel. 073 527 02 72
ulrik@ungdomsbarometern.se

Jessica Åkerström, analyschef
tel. 072 070 70 38
jessica@ungdomsbarometern.se

Är du intresserad av att ta del av våra studier?
Kontakta oss