Astrid Lindgren-konferensen

Den 14 november anordnas Astrid Lindgren-konferensen på Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm. Årets tema är ”läsning, tänkande, medborgarskap” där man med olika perspektiv, och öppen blick, vill lyfta frågan om hur läsning och tänkande hänger ihop.

Få saker var lika viktiga för Astrid Lindgren som barns rätt till läsning, tänkande och fantasi. Men läsning är inte bara viktigt för barnen, utan för alla; för samhället och världen. Det är vägen till eget tänkande, till självständighet och medborgarskap.Heldagskonferensen, Astrid Lindgren-konferensen, kommer därför att ta avstamp i Astrid Lindgrens författarskap och hennes grundläggande demokratiska värderingar.

”Ett barn ensamt med sin bok skapar sig någonstans inne i själens hemliga rum egna bilder, som överträffar allt annat. Sådana bilder är nödvändiga för människan. Den dagen barnens fantasi inte längre orkar skapa dem, den dagen blir mänskligheten fattig. Allt stort som skedde i världen, skedde först i någon människas fantasi, och hur morgondagens värld ska se ut beror till stor del på det mått av inbillningskraft som finns hos de där som just nu håller på att lära sig läsa. Därför behöver barnen böcker.”

– Astrid Lindgren

Då världen idag anses vara en osäker plats i snabb förändring, ställs det högre krav på att den läsande medborgaren ska kunna ta till sig komplicerade resonemang och långsiktiga lösningar. Därmed är det är viktigt att börja diskutera kring vilka berättelser kommer att bära vår framtid, och hur kommer de att berättas. Under konferensen kommer författare och konstnärer dela scen med politiker och forskare, vilka samtliga kommer beröra läsningens betydelse, både idag och i framtiden.

Kl. 11:10 kommer Anton Landehag, Ungdomsbarometern, att presentera insikter om ungas inställning till samhället och demokratin, med särskilt fokus på läsningens betydelse för formandet av framtidens medborgare.

Läs mer och anmäl dig till konferensen här: https://astridlindgrenkonferens.com/

 


Astrid Lindgren-konferensen arrangeras av Saltkråkan AB, Rabén & Sjögren och Astrid Lindgrensällskapet i samarbete med Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA) och Kulturhuset Stadsteatern.