Rapportsläpp:
Generation z | 2022

Unga mer optimistiska kring sin egen framtid men många anser att samhället är på väg åt fel håll

En ny undersökning från Ungdomsbarometern visar att ungdomar är mer optimistiska kring livet just nu och samvaron i stort jämfört med 2020. De tycker även att de har stor möjlighet att påverka sitt liv. Samtidigt tycker fler att samhällsutvecklingen är på väg åt fel håll och att de har mindre möjlighet att påverka samhället i stort. Dessutom minskar intresset för samhälle och politik något.  

Studien som bygger på svar från ca 18 000 15-24 åringar i Sverige undersöker ungas syn på samhället, hur de mår just nu, intressen och vad de tror om framtiden. 64 procent tycker att livet är roligt just nu och 78 procent känner att de har kontroll över vart livet är på väg. Samtidigt svarar 47 procent av unga att samhället är på väg i fel riktning, en ökning med 10 procentenheter på 5 år.

– Det kan låta paradoxalt att unga ser mer ljust på sin framtid och sitt eget liv samtidigt som många tycker att samhället är på väg åt fel håll. Men det är också ganska typiskt för den här generationen som är individualistisk men också oroar sig över samhällets framtid, säger Ulrik Hoffman, VD på Ungdomsbarometern.

Trots restriktioner och distansstudier tycks pandemin haft en positiv effekt på ungas upplevda stress inom en rad områden. Exempelvis har stressen över sin närmaste framtid minskat med 15 procentenheter sedan 2020 och stressen över utbildning och jobb har minskat med 19 procentenheter. Många, 86 procent, anser att de har stora möjligheter att påverka sitt liv. Däremot är det första gången på många år andelen unga som tycker sig ha stora möjligheter att påverka samhället minskar. 

– Om pandemin fört med sig något positivt skulle det kunna vara att det gjort att unga känner mindre stress kring en rad olika saker. Färre saker att lägga in tid på kan vara en förklaring till deta, samtidigt som det finns risk att detta är övergående när livet förhoppningsvis återvänder till det mer normala snart. Minskningen i möjligheten att påverka samhället skulle kunna vara ett hack i kurvan för att unga känner att de kommit längre från samhället under de senaste två åren, säger Jessica Åkerström, ansvarig för Kvalitativa studier på Ungdomsbarometern.

Politiska intresset på väg ner och splittring mellan killar och tjejer 
Undersökningen visar att ungas politiska intresse minskar något även om det fortfarande är förhållandevis högt. 38 procent svarade att de har intresse för samhällspolitik vilket är en minskning med 12 procentenheter jämfört med valåret 2018. Dessutom minskar förtroendet för politiska partier och riksdag/regeringen. 

De tre viktigaste samhällsfrågorna för unga idag är ”Ökade resurser till sjukvård och omsorg” (52 procent), ”Miljö- och klimatfrågor”(48 procent) och ”Ökad jämställdhet mellan könen”(42 procent). Vilka politiska frågor som är viktigast skiljer sig däremot mycket mellan killar och tjejer. Ökad jämställdhet mellan könen känns som en av de viktigaste frågorna för 64 procent av tjejerna och endast 21 procent av killarna. 20 procent av killarna tycker att jämställdheten har gått för långt.  

Även inom miljöfrågor och ökade resurser till vården är det tjejerna som tycker det är viktigare. Där svarar 58 procent av tjejerna att miljöfrågorna är viktigast och 62 procent svarar ökade resurser till vården. Motsvarande siffror för killarna är 38 respektive 42 procent.   

Killarna lägger i stället större vikt vid sänkta skatter och minskad invandring. 62 procent av killar vill se sänkta skatter jämfört med 43 procent av tjejerna. 56 procent av killarna vill stoppa invandring jämfört med 25 procent av tjejerna.  

Sex och att läsa böcker är mindre intressant över tid 
Över en tioårsperiod är de intressen som gått ner mest: ”Läsa bok” och ”Sex” som båda gått ner 16 procent och ”att träffa nya människor” har minskat med 10 procent. Intressen eller aktiviteter som ökat mest senaste decenniet är ”Prova nya produkter/aktiviteter” och ”miljö- och klimatfrågor” som ökat med 17 procent respektive 16 procent” 

Ökat intresse för fest – kompisar och utbildning viktigast
Inte oväntat längtar unga efter saker som har begränsats av pandemin, 46 procent har ett intresse för att festa. När det kommer till vad som känns viktigast i livet just nu hamnar kompisar (57 procent), skaffa sig en bra utbildning (52 procent) och göra bra ifrån sig i skolan (51 procent) i topp.   

https://youtu.be/31bBVp_VatQ
Generation Z – 2022 (UB webinar 27 januari 2022)

Klicka på knappen nedan för att ladda ner rapporten.

Ladda ner “Generation Z | 2022”

Ungdomsbarometern:
Ungdomsbarometern (UB) har sedan 1991 arbetat med att kartlägga attityder och beteendemönster bland svenska ungdomar. Varje år genomför Ungdomsbarometern Sveriges bredaste ungdomsstudie där vi låter tusentals unga i åldern 15-24 år från hela landet berätta om alltifrån intressen och medievanor till tankar om framtiden.

Vad UB kan hjälpa dig med:
• Kvantitativa studier
• Kvalitativa studier
• Rådgivning & Konsultation
• Föreläsningar & Workshop

För frågor och press:
Sofie Jonsson, presskontakt
tel. 073-55 95 971
Sofie@ungdomsbarometern.se

För kommentar:
Jessica Åkerström
tel. 072 070 70 38
jessica@ungdomsbarometern.se

Ulrik Hoffman, VD
tel. 073-527 02 72
ulrik@ungdomsbarometern.se

Är du intresserad av attta del av våra studier?
Kontakta oss!