Generation Z i SVT Agenda

Söndagen 4 februari i SVT Agenda kunde vi se UB’s Anton Landehag presentera insikter kring hälsa och kontrollbehov hos Generation Z – de som är födda vid millennieskiftet och snart tar över i samhället.

I ett reportage från Agenda i SVT2 porträtterades två individer från Generation Z. En kvinnlig feminist och en manlig gamer, vilka är dem två största identitetsgrupperna för respektive kön. Generationen anses överlag vara oerhört hälsomedveten och man upplever att suget efter alkohol och droger minskat. Samtidigt upplevs de vara mer stressade än tidigare generationer.

– Det är snarare att man pratar om ett hälsofokus och ett kontrollbehov som styr det här än att det skulle vara någon typ av ideologisk nykterism, menar Anton Landehag som är expert på företaget Ungdomsbarometern.

För att få grepp om vad som kännetecknar ungdomarna födda runt millennieskiftet tog Agenda hjälp av två trendanalytiker; Anton Landehag från Ungdomsbarometern och Mats Lindgren från Kairos Future. Bilden som presenteras är en generation som gärna blir vuxna snabbt.

– Om man tittar på både föräldragenerationen, och morföräldragenerationen om de är födda efter andra världskriget, så är det sådana generationer som aldrig vill bli vuxna. Men här är ju idealen att störst är den som blir vuxen först, säger Mats Lindgren som är vd på företaget Kairos Future.

Se hela inslaget här: www.svtplay.se/agenda