Kommande: LL-barometern och SyvBarometern

Vi håller koll på allt från megatrender till snäva subkulturer och är experter på att levandegöra insikter. Genom återkommande undersökningar som Ungdomsbarometern, Workforce, SyvBarometern och LL-barometern kan vi både ge aktuella insikter samt följa attityder, trender och beteenden över tid.

Mot en kostnad kan du ta del av temarapporter eller målgruppsanalyser baserat på återkommande studier. Det ger dig tillgång till insikter om unga, unga vuxna i början av arbetslivet och vuxnas attityder och krav om livslångt lärande.
Under våren 2023 kommer följande studier att få en ny upplaga:

LL-barometern 2023

LL-barometern är en studie om livslångt lärande som ökar kunskapen om preferenser, behov och eventuella hinder kring utbildning i vuxen ålder.

I vår återkommande studie LL-barometern undersöker vi 25-55 åringars syn på, och inställning till, att studera vidare “senare i livet”. Studien genomfördes för första gången år 2021 och har sedan dess använts flitigt som underlag vid strategiarbete utav en mängd olika aktörer – och nu är det alltså dags igen!

I vår återkommande studie LL-barometern undersöker vi 25-55 åringars syn på, och inställning till, att studera vidare “senare i livet”. Studien genomfördes för första gången år 2021 och har sedan dess använts flitigt som underlag vid strategiarbete utav en mängd olika aktörer – och nu är det alltså dags igen!

För input och mer information:
Kontakta UB:s Jacob Borssén på jacob@ungdomsbarometern.se

SyvBarometern 2023

SyvBarometern genomfördes första gången 2011 och har som syfte att samla nationell och regional kunskap kring studie- och yrkesvägledning. Studien genomförs i samarbete mellan Hej Syv, Ungdomsbarometern och ett stort antal regionala och nationella aktörer.

SyvBarometern 2023 blir den femte i ordningen, och kommer bland annat behandla Syvarnas arbetssituation samt huvudmäns och skolors måluppfyllelse och utvecklingsbehov gällande studie- och yrkesvägledning.

Sedan studien genomfördes första gången har ett stort antal regionala och nationella initiativ genomförts för att stärka vägledningsverksamheten. Men den kan bli ännu bättre! Vill du vara med och påverka årets frågeställningar, eller är du intresserad av att diskutera olika aspekter av Studie- och yrkesvägledning? 

Kontakta UB:s Ulrik Hoffman på ulrik@ungdomsbarometern.se