Millennials kan tänka sig välja semester före lön

Hälften av de som ingår i den så kallade millenniegenerationen kan tänka sig att växla lön mot mer semester. Det visar en rapport som Västsvenska Handelskammaren har tagit fram och som tittar på vad den unga generationen söker i arbetslivet. /../

För millenniegenerationen är det viktigaste på arbetsplatsen att ledarskapet ser till att man får feedback och att medarbetare blir rättvist behandlade. /…/

Den unga generationen har inte heller samma syn på statusmarkörer. Det handlar inte längre om lön eller bilar utan om att se fram emot att gå till jobbet varje dag och hitta en balans mellan jobbet och fritiden. /…/

 

Rapporten från Västsvenska Handelskammaren bygger på data från vår (Ungdomsbarometerns) undersökning Workforce 2020.
Läs mer om resultaten här!