Otrygg på jobbet till efter 30?

Vilken syn har unga människor på arbetsmarknaden? Vilka förväntningar har de på de jobb som finns? Är trygga anställningar bara till för folk över 30? Samtliga är frågor som diskuterades på initiativ av LO under ett seminarium i Almedalen.

På uppdrag av LO har Ungdomsbarometern tagit fram en rapport som behandlar ungas syn på livet och framtiden.

“Unga efterfrågar trygghet och förutsägbarhet, de vill kunna bli vuxna och tycker inte att det är ok att ha nollkontrakt i sju år, eller hoppa mellan projekt innan den första tillsvidareanställningen nås. På längre sikt önskar dock unga ett arbetsliv som inte bara tryggar deras tillvaro och skapar förutsättningar för självständighet utan som också möjliggör självförverkligande.”

Under Almedalenseminariet ”Otrygg på jobbet till efter 30?” presenterade UB’s Anton Landehag en sammanfattning av rapporten tillsammans med några av de huvudinsikterna som framkommit. Presentationen följdes sedan upp med en paneldiskussion bestående av representanter från politiska ungdomsförbund.

I panelen, modererad av Isabelle Ljungberg, LO, fanns:

• Oliver Björklund, Arbetsmarknadspolitisk talesperson, Grön Ungdom
• Helena Nanne,, Andre vice förbundsordförande, MUF
• Ola Palmgren, Facklig ledare, SSU
• Evelina Reuterfors, Andre vice ordförande, CUF

 

Läs och/eller ladda ner rapporten: Generation engagemang och trygghet
Se hela seminariet på LO Play/Almedalen