8 av 10 oroliga för Trump

Nästan 8 av 10 unga mellan 15 och 24 år anger att de instämmer helt eller delvis i påståendet “Jag oroar mig för att Donald Trump ska bli USA:s nästa president”. Tydliga skillnader finns mellan killar och tjejers oro inför Trump:s eventuella presidentskap och inställningen till frågor om jämställdhet är sammankopplat med oron inför Trump.

Nästan 8 av 10 unga oroar sig över möjligheten att Donald Trump ska bli USA:s nästa president. Ungdomsbarometern undersöker varje höst ungas attityder samt inställning till frågor inom en rad områden. I höst har 2727 ungdomar i Sverige mellan 15 och 24 år fått ta ställning till påståendet: ”Jag oroar mig för att Donald Trump ska bli USA:s nästa president” enligt skalan ”instämmer helt”, ”instämmer delvis”, ”tar delvis avstånd”, ”tar helt avstånd” och ”ingen åsikt/vet inte”.

– Svaren visar att ungdomar lever i en globaliserad värld där konsekvenserna av presidentvalet på andra sidan Atlanten skapar oro även här i Sverige , säger Anton Landehag samhällspolitisk expert på Ungdomsbarometern.

Läs mer på Cision.