Webinar:
Generationsrapporten 2024

När: 1 februari 2024

Tid: 11.00-11.45

Var: Digitalt

De senaste åren har kantats av flera stora parallella kriser och omvärldshändelser som gjort avtryck i Ungdomssverige. I våra studier kan vi tydligt se hur dessa samhällsförändringar skapat en känsla av osäkerhet och oro kring tillvaron – både just nu och inför framtiden. Samtidigt bär de också på embryot till värderingsförändringar som kan få stor betydelse framåt.

För fjärde året i rad lyfter vi blicken och presenterar några av de övergripande insikter och spaningar vi ser kopplat till dagens unga. Bland annat kan vi skåda en utveckling där många unga övergivit ”stora frågor” såsom miljö och jämställdhet, för att lägga fokus på sådant de kan upplever sig kunna kontrollera och påverka här och nu. Exempelvis genom:

  • Minskat politiskt intresse och förändrad syn på demokrati
  • En närmare relation till föräldrar (och husdjur!) än någonsin tidigare
  • Fortsatt fokus på hälsoideal
  • Handlar billigt snarare än grönt – ekonomisk medvetenhet före hållbarhet
  • Minskat intresse för studier, ökat intresse för att jobba och tjäna (snabba) pengar.

Vi lovar en spännande diskussion där vår VD Ulrik Hoffman och analyschef Jessica Åkerström diskuterar de förändringar vi ser, hur det hänger samman med vad som är karaktäristiskt med dagens ungdomsgeneration, och vad de här förändringarna kan betyda framåt. Här finns med andra ord något för alla som vill få bättre koll på vilka dagens unga är!

Välkommen till ett digitalt rapportsläpp av Generationsrapporten 2024!