Rapportserie:
Unga & Covid-19

Trots att relativt få unga uttrycker en stor oro för att själva bli smittade av Coronaviruset, är de en grupp som i hög grad påverkas både på kort och lång sikt.

Även om sjukdomen Covid-19 förefaller drabba unga i lägre utsträckning än andra grupper, är de trots allt en grupp som på andra sätt påverkats hårt av pandemin. Att undervisningen för både gymnasieelever och högskole- och univeristetsstudenter bedrivits på distans har varit ett av de tydliga tecknen under våren, och när studenten nu närmar sig är det uppenbart att det inte bara är inställda studentfiranden som blivit konsekvensen.

I Ungdomsbarometerns rapportserie “unga och Covid-19” kommer ungas egna svar kring olika perspektiv att belysas. Genom att jämföra med data från hösten 2019 kommer vi bland annat att visa oroande tendenser kring måendet och att många fler orar sig inför framtiden.
När arbetsmarknaden för unga, av våra siffror att döma, samtidigt ser allt annat än ljus ut är det kanske inte så konstigt att många planerar att plugga vidare tidigare än de annars tänkt. Och för de många sistaårselever som tar studenter i år är frustrationen slående; Inte bara ser arbetsmarknaden tuff ut och konkurrensen om högskoleplatserna ökar, de får inte ens fira att tolv år i skolan är över.


Stockholm 1 juni 2020

Ulrik Hoffman & Sofie Jonsson
Ungdomsbarometern


Generation Z – i pandemins spår (UB webinar 1 juli 2021)

Ladda ner den senaste rapporten (publicerad 1 juli 2021) här:

Del 5: Relationer, framtidstro och nya normer

Klicka på respektive knapp för att ladda ner rapportserien här nedan.

Del 1: Gymnasieelever & Corona Del 2: Gymnasieelever om distansundervisning Del 3: Pengar, pandemi & prisjakt Del 4: Gen Z, restriktion & vaccination Del 5: Relationer, framtidstro och nya normer

Ungdomsbarometern:
Ungdomsbarometern (UB) har sedan 1991 arbetat med att kartlägga attityder och beteendemönster bland svenska ungdomar. Varje år genomför Ungdomsbarometern Sveriges bredaste ungdomsstudie där vi låter tusentals unga i åldern 15-24 år från hela landet berätta om alltifrån intressen och medievanor till tankar om framtiden.

Vad UB kan hjälpa dig med:
• Kvantitativa studier
• Kvalitativa studier
• Rådgivning & Konsultation
• Föreläsningar & Workshop

För frågor och press:
Sofie Jonsson, presskontakt
tel. 073-55 95 971
Sofie@ungdomsbarometern.se

För kommentar:
Gymnasiefrågor:
Ulrik Hoffman, VD
tel. 073-527 02 72
ulrik@ungdomsbarometern.se

Konsumtionsfrågor:
Sara Fröhling Lind
tel. 073 783 34 37
sara@ungdomsbarometern.se

Webinar på samma tema:

Hur påverkas gymnasieelever av coronapandemin? UB webinar 11 juni 2020