Rapportsläpp:
Trendrapporten 2024

Monkmode, AI-kompisar, Soft girl, Looksmaxxing och Grisch är några av trenderna 2024 enligt unga svenskar 

Varje höst låter Ungdomsbarometern unga svara på frågan om vad de tror blir nästa års stora trend – vilket i år genererat 7 254 unika trendspaningar.  Årets spaningar kan delas in i tre makrotrender -ekonomi, hälsa och estetik. Inom respektive område finns ett antal mikrotrender varav flera går stick i stäv med varandra, där killar och tjejer till stor del drar åt olika håll när de navigerar en osäker omvärld. Några av trenderna är ”monkmode”, ”CEO-estetik”, ”Lookmaxxing”, ”dopamine decor” och självklart, AI.  

I årets trendspaningar framkommer två övergripande förhållningssätt till makrotrenderna ekonomi, hälsa och estetik. Antingen väljer man att gå ner i tempo eller så väljer man att öka tempot. Förhållningssätt till respektive makrotrend korresponderar till stor del med kön.  

– Det verkar som att en allmänt orolig omvärld har gett upphov till olika sätt för unga att hantera livet. Vissa lägger fokus på det egna välmåendet och att sänka tempot, medan andra går på offensiven och ökar tempot. Vi ser i resultaten att fler tjejer går mot att sänka tempot, medan killarna tenderar att höja, säger Johanna Göransson, Expert – Livsstil & konsumtion på Ungdomsbarometern.  

Mikrotrender inom de tre större områdena går till stor del i motsats till varandra. Inom ekonomi finns till exempel ”No spend challenge” som syftar till att sänka sina omkostnader. Där är finns mottrenden ”Side hustle” där målet är att dra in mer pengar. På samma sätt finns inom hälsa med ”Looksmaxxing” som handlar om att bli maximera sitt yttre, vilket skiljer sig mycket från ”Slow life” som innebär att varva ner och fokusera på mysiga aktiviteter. Inom estetik finns mottrenderna ”Grisch” som är en livsstil och estetik centrerad kring storstadsliv, lyx och överflöd, och ”Soft girls” som mycket går ut på att ta avstånd från normen om att uppehålla en framgångsrik och högpresterande image. 

AI är ett dominerande tema bland årets trendspaningar och något unga förknippar starkt med framtiden. 2023 blev året som AI fick sitt stora genomslag i hela samhället men inte minst hos unga. Unga resonerar själva hur de på olika sätt bekantat sig med AI under året och spår att det kommer att fortsätta under 2024. Det är tydligt att unga inte ser något konstigt med att ha en relation med en AI, antingen som assistent, som vän eller till och med som partner. 

– Det som är lite extra spännande och kanske lite läskigt, tycker jag är hur unga pratar om AI som en person som man har en nära relation till och pratar med på daglig basis, om alla aspekter av deras liv.” Det tåls att fundera på hur detta kommer influera ungas liv framåt – kanske kommer vi nästa år sluta prata om TikTok-trender och börja prata om AI-trender istället?, säger Johanna Göransson, Expert – Livsstil & konsumtion på Ungdomsbarometern.  

Barbie-filmen drog igång trender redan innan den hade premiär under 2023. I förra årets trendrapport var till exempel Barbiecore en av trenderna. På samma sätt spås också flera olika premiärer och evenemang blir trendsättande 2024. Bland det om lyfts fram av unga är TV-spelen GTA6 och Ark 2, evenemang som Taylor Swifts Sverigebesök och OS i Paris samt filmpremiärer som Deadpool 3 och Beetlejuice 2.   

Ladda ner rapporten:

Or download the English version:


Ungdomsbarometern:
Ungdomsbarometern (UB) har sedan 1991 arbetat med att kartlägga attityder och beteendemönster bland svenska ungdomar. Varje år genomför Ungdomsbarometern Sveriges bredaste ungdomsstudie där vi låter tusentals unga i åldern 15-24 år från hela landet berätta om alltifrån intressen och medievanor till tankar om framtiden.

Vad UB kan hjälpa dig med:
• Kvantitativa studier
• Kvalitativa studier
• Rådgivning & Konsultation
• Föreläsningar & Workshop

För frågor och press:
Sofie Jonsson, presskontakt
tel. 073-55 95 971
sofie@ungdomsbarometern.se

För kommentar:
Johanna Göransson
tel. 076 186 04 04
johanna@ungdomsbarometern.se

Jessica Åkerström
tel. 072 070 70 38
jessica@ungdomsbarometern.se

Är du intresserad av att ta del av våra studier?
Kontakta oss!