Trygghet allt viktigare när unga ska ut i arbetslivet – största orosmomentet är att få en dålig chef

Nu ska många svenska ungdomar ut och hitta sina första arbeten. I spåren av Corona har det blivit än viktigare med trygghet i arbetslivet. Det visar en ny undersökning från Ungdomsbarometern som frågat unga i Sverige 15-24 år om arbetslivet. Vikten av fast anställning, god arbetsmiljö och kollektivavtal har alla ökat sedan 2018. Det som unga i arbete oroar sig mest över är att få en dålig chef. Dessutom är nästan var sjätte tjej som arbetar orolig för att bli utsatt för sexuella trakasserier.

Fast anställning, god arbetsmiljö och kollektivavtal har blivit allt viktigare för unga i Sverige som ska kliva in i arbetslivet. Sedan 2018 har andelen som svarar att kollektivavtal och fast anställning är ”mycket viktigt” ökat med 23 procent respektive 30 procent. God arbetsmiljö har ökat med fyra procentenheter under samma period. Samtidigt är det färre unga i arbete som oroar sig för att jobba för mycket eller tvingas göra saker man inte är bekväm med. Det har minskat med 5 respektive 10 procentenheter.

– Den höga ungdomsarbetslösheten som pandemin fört med sig innebär högre konkurrens om traditionella första jobb. Något som i sin tur lett till att unga inte har råd att ställa lika höga krav som i vanliga fall. Istället skattar sig många lyckliga över att ens ha ett jobb och är också beredda att göra mer för att behålla det. Därför är det inte heller konstigt att det finns en ökad vilja att känna att man sitter säkert när man väl har ett arbete, säger Ulrik Hoffman, VD på Ungdomsbarometern

Det är inte bara unga i arbete som kan tänka sig att göra mer på jobbet. Andelen unga som instämmer helt med påståendet ”Jag skulle kunna tänka mig att ta vilket jobb som helst hellre än att gå̊ arbetslös” har ökat från 30 procent 2018 till 36 procent 2020. Viktigast av allt är att försöka få ett jobb där man får jobba med det man brinner för.

Dålig chef oroar
Det som oroar arbetande ungdomar mest i arbetslivet är att få en dålig chef, 43 procent anger det som ett orosmoment. Det är en ökning med två procentenheter jämfört med 2019. Däremot har nästan alla andra orosmoment har sjunkit mellan 2019 och 2020. Till exempel har rädslan för att få en för låg lön eller inte trivas med kollegorna som tidigare var större orosmoment än att få en dålig chef minskat med sex respektive tre procentenheter.

– Detta är ytterligare ett bevis på att konkurrensen på arbetsmarknaden har hårdnat. När de vet att det är tufft på arbetsmarknaden är det viktigare att få ha kvar jobbet än att oroa sig över sin lön. Däremot inser de vikten av en bra chef, inte minst i början av karriären, där det ofta kan vara avgörande, och kanske framförallt nu när många arbetar på distans. Då spelar chefen en ännu viktigare roll för att man ska utvecklas och må bra på jobbet, Pelle Ahlin Olofsson, Expert Utbildning & Samhälle på Ungdomsbarometern.

Sexuella trakasserier och psykisk ohälsa
Undersökningen visar att det, trots att många företag infört policys och planer i spåren av Metoo, finns mycket att göra på svenska arbetsplatser när det kommer till att få unga att känna sig trygga. 14 procent av tjejer som arbetar är oroliga att utsättas för sexuella trakasserier och 20 procent är oroliga för att erfara stark psykisk påfrestning. Siffrorna för killar är tre respektive 12 procent. Av de som anger att de är oroliga för sexuella trakasserier svarar 85 procent att de jobbar inom ett arbetaryrke. Av alla ungdomar i arbete är 32 procent oroliga för utbrändhet. 

– Det är tydligt att det finns en oro bland unga, framförallt tjejer, när det kommer till att drabbas av psykisk ohälsa och trakasserier. Här behöver svenska arbetsplatser bli bättre på att få unga att känna sig trygga. Det behövs arbete med förebyggande arbete för att förhindra att människor blir sjuka och att det behövs rutiner, riktlinjer och att man gör klart att kränkande beteende inte accepteras, säger Ulrik Hoffman, VD på Ungdomsbarometern.

    Andra resultat från undersökningen:
  • 45 procent är intresserade av att göra karriär. Jämfört med 32 procent år 2000. Viljan att göra karriär peakade dock år 2006 då 49 procent var mycket intresserade av att göra karriär.
  • 50 procent av killar vill ha ett yrke där de kan bli rika jämfört med 39 procent av tjejer.
  • 57 procent av tjejer vill ha ett yrke där de kan göra världen bättre jämfört med 46 procent av killar.

Ungdomsbarometern:
Ungdomsbarometern (UB) har sedan 1991 arbetat med att kartlägga attityder och beteendemönster bland svenska ungdomar. Varje år genomför Ungdomsbarometern Sveriges bredaste ungdomsstudie där vi låter tusentals unga i åldern 15-24 år från hela landet berätta om alltifrån intressen och medievanor till tankar om framtiden.

Vad UB kan hjälpa dig med:
• Kvantitativa studier
• Kvalitativa studier
• Rådgivning & Konsultation
• Föreläsningar & Workshop

För frågor och press:
Sofie Jonsson, presskontakt
tel. 073-55 95 971
Sofie@ungdomsbarometern.se

För kommentar:
Ulrik Hoffman, VD
tel. 073-527 02 72
ulrik@ungdomsbarometern.se

Pelle Ahlin Olofsson
tel. 073-589 36 89
pelle@ungdomsbarometern.se

Är du intresserad av att ta del av våra studier?
Kontakta oss!