Unga och medarbetaravtal

Medarbetaravtal – vad tycker unga?

Att efterfrågan på kollektivavtal ökar bland unga är en utveckling vi har sett i flera studier under de senaste åren. För Generation Z, som dagens unga ofta benämns, är detta en del i ett ökat trygghetssökande som bland annat frammanats av känslan att växa upp i osäkra tider med stort ansvar för den egna framtiden. Andra närliggande exempel på hur detta tar sig uttryck är det ökade intresset för tjänstepension och att arbetsmarknadsanpassa sina utbildningsval. Trygghetsökandet ska samtidigt inte ställas i motsatsförhållande till individuella villkor och flexibilitet, som också står högt i kurs.

Men hur ser kunskaperna om kollektivavtal egentligen ut, och vilken form av avtal vill unga ha?
För att bidra med kunskap om ungas attityder när det kommer till kollektivavtal och hur svensk arbetsmarknad fungerar har IKEM gett oss i uppdrag att genomföra en enkätstudie bland ca 1 100 unga i åldrarna 20–29 år. Studien innefattar alltså både unga som är på väg in på arbetsmarknaden och unga vuxna som arbetat ett antal år. 

Att undersöka ungas inställning till kollektivavtal och villkoren på arbetsmarknaden bör göras med viss ödmjukhet, eftersom kunskaperna ibland är låga och komplexiteten stor. En anledning till detta är att det för arbetare och tjänstemän idag gäller olika kollektivavtal på den svenska arbetsmarknaden, med olika regler för ersättningar, löneprocesser och försäkringar.

Samtidigt pekar mycket på att det skiljer allt mindre i både arbetsuppgifter och krav på utbildningsbakgrund mellan de båda grupperna. Detta gäller särskilt för nya medarbetare i kemiindustrin (läkemedel, kemi, plast- och gummi samt raffinaderi), branscher som är teknik- och forskningsintensiva och som därmed har ett stort behov av högutbildad kompetens. Av denna anledning förespråkar bland andra IKEM en övergång till så kallade medarbetaravtal, där de anställda har lika villkor.

Idag råder det stenhård konkurrens om kompetensen på arbetsmarknaden, och för att det ska vara attraktivt för unga, som både vill ha trygghet och flexibilitet, behöver både enskilda arbetsgivare, arbetsgivarorganisationer och fackförbund säkerställa bra avtal och villkor. Kanske kan medarbetaravtal vara en del i det arbetet?

Trevlig läsning!
Ulrik Hoffman och Marit Rönnestad
för Ungdomsbarometern.
Stockholm maj 2022


Klicka på knappen nedan för att ladda ner rapporten.
Ingen registrering krävs.

Ladda ner “Unga & medarbetaravtal”