Unga saknar förtroende för partipolitiken

Trots ett ökat politiskt intresse så har en majoritet av svenska ungdomar litet eller inget förtroende alls för politiska partier, det visar Ungdomsbarometerns senaste mätning. Samtidigt anser unga att politiker inte kan lösa de problem som finns i Sverige i dag.

De ungas politiska intresse har ökat markant sedan millenieskiftet. I Ungdomsbarometerns senaste mätning angav 42 procent att de har ett stort intresse för inrikes-, utrikespolitik- och samhällsfrågor, att jämföra med 31 procent vid millenieskiftet. Trots ett ökat politiskt intresse ser vi inte ett ökat partipolitiskt engagemang, snarare tvärtom. Endast tre procent av 15-24-åringar anser att de har ett mycket stort förtroende för partierna. Totalt har en majoritet, 63 procent, inget eller litet förtroende för politiska partier. Dessutom håller 46 procent av ungdomarna med om påståendet att politikerna inte kan lösa problemen som finns i Sverige, att jämföra med 40 procent som tar avstånd från påståendet.

– Ett ökat politiskt engagemang tillsammans med en minskad tilltro till etablerade aktörer kan leda till en politisk frustration hos unga. Det är därför mer sannolikt än på länge att politiska aktörer utanför de etablerade partierna kommer att attrahera röster från de yngre, säger Anton Landehag, expert hos Ungdomsbarometern.

I riksdagsvalet 2002 röstade 69,9 procent av 18 – 24-åringarna, 2014 hade denna siffra stigit till 81,3 procent. Mot bakgrund av det låga förtroendet för politiska partier är det dock osannolikt att valdeltagandet bland unga kommer fortsätta att stiga. Detta kan leda till större framgångar för populistiska alternativ.

– Ett lägre valdeltagande bland unga kommer med stor sannolikhet att öka valresultatet för SD, då deras stöd är starkare i andra ålderskategorier. Denna utveckling var också en bidragande faktor till Brexit då unga, som i huvudsak stödde stanna-sidan, röstade i betydligt lägre utsträckning än äldre väljare, säger Anton Landehag, expert hos Ungdomsbarometern.

Ungdomsbarometern är en studie som sedan 1991 genomförts årligen med 15 000 till 20 000 respondenter mellan 15 och 24 år. Den senaste studien genomfördes i oktober 2016 och bygger på 16 000 intervjuer.

För mer information vänligen kontakta:

Anton Landehag, Ungdomsbarometern

anton@ungdomsbarometern.se

070-315 70 75