Ungas sparande minskar under pandemin men allt fler sparar till eget boende

En ny undersökning från Ungdomsbarometern visar att det egna sparandet bland unga (15 – 24 år) minskade från 82 procent 2018 till 77 procent 2020. Sett över en tioårsperiod har egna sparandet annars gått uppåt. Undersökningen visar även att det är allt vanligare att sparandet går till boende och pension än till konsumtion och resor. Samtidigt finns en risk för ökade klyftor då unga med sämre familjeekonomi sparar mindre och är mer benägna att köpa på avbetalning.

Andelen unga som sparar själva minskade mellan 2018 och 2020, däremot ökande andelen som har föräldrar som sparar åt dem. Vad sparandet går till är i högre utsträckning att kunna köpa en bostad. 2020 sparade 56 procent av unga till ett eget boende vilket är en ökning med 14 procent på två år och 73 procent på 10 år. Det har även skett en ökning bland de som sparar till pensionen från 14 procent 2018 till 18 procent 2020. De som sparar till ett specifikt ändamål som en bil eller resa, har minskat från 35 procent till 28 procent under samma period.

– Att färre unga sparar själva är antagligen en coronaeffekt då arbetslösheten stiger och många bor kvar hemma och inte fått vanan att spara själva. Samtidigt känner kanske föräldrarna att de vill spara åt sina barn när det är svårt att få jobb. När det kommer till vad sparandet går till är det tydligt att fler vill skapa trygghet. Den glödheta bostadsmarknaden kräver också ett sparande. Just nu är det svårare än någonsin att ta sig in på bostadsmarknaden, säger Ulrik Hoffman, VD på Ungdomsbarometern.

Även hur unga sparar skiljer sig mycket över tid. Vanligaste sättet att spara pengar är fortfarande sparkonto men nu är det många fler som sparar i aktier jämfört med tio år sedan. 2020 sparade 27 procent av unga i aktier jämfört med 21 procent 2018 och 12 procent 2010.

– Eftersom det är en så pass stor ökning i andelen som sparar i aktier mellan 2018 och 2020 kan man nog ana att det är en Coronaeffekt. Fast troligtvis är det tre faktorer som tillsammans ligger bakom ökningen. Tekniken gör att det aldrig varit enklare att köpa aktier, pandemin gör att man vill trygga sin ekonomi och den kraftiga börsuppgången har gjort att man vill haka på tåget, säger Ulrik Hoffman, VD på Ungdomsbarometern.

Risk för ökade klyftor

Det är vanligare att unga med bra familjeekonomi har ett sparande. Bland dessa har 80 procent ett eget sparande och 34 procent har sparande via sina föräldrar. Endast 7 procent har inget sparande alls. För unga med sämre familjeekonomi är det 67 procent som har eget sparande, 17 procent som har sparande via sina föräldrar och 25 procent som inte har något sparande alls. Dessutom är denna grupp mer positivt inställda till att köpa på avbetalning.

– Ungas sparande påverkas av deras föräldrars sparande och ekonomiska situation. Därför finns en risk för ökade klyftor över tid. De som får med sig sparandet hemifrån får en fördel när de ska ut på bostadsmarknaden, har en buffert att klara oförutsedda utgifter och drar inte på sig lån för konsumtion. Här kan samhället bli bättre på att utbilda unga i privatekonomi. Något som många unga faktiskt efterfrågar, säger Ulrik Hoffman.

Andra resultat från undersökningen:

  • Framförallt är det killar som ökat sitt sparande i aktier. Aktiesparandet bland unga killar har gått från 13 procent 2010 till 36 procent 2020.
  • 21 procent av killar och 16 procent av tjejer sparar till pensionen
  • 61 procent av tjejer och 52 procent av killar sparar till att kunna köpa sitt första boende
  • 23 procent oroar sig för sin ekonomi idag
  • 30 procent oroar sig för sin ekonomi i framtiden.
  • 16 procent av de som har dålig familjeekonomi håller med om påståendet ”Det är smidigare att köpa dyra saker på avbetalning än att betala allt på en gång”. I familjer med bra ekonomi är motsvarande siffra 6 procent.

Ungdomsbarometern:
Ungdomsbarometern (UB) har sedan 1991 arbetat med att kartlägga attityder och beteendemönster bland svenska ungdomar. Varje år genomför Ungdomsbarometern Sveriges bredaste ungdomsstudie där vi låter tusentals unga i åldern 15-24 år från hela landet berätta om alltifrån intressen och medievanor till tankar om framtiden.

Vad UB kan hjälpa dig med:
• Kvantitativa studier
• Kvalitativa studier
• Rådgivning & Konsultation
• Föreläsningar & Workshop

För frågor och press:
Sofie Jonsson, presskontakt
tel. 073-55 95 971
Sofie@ungdomsbarometern.se

För kommentar:
Ulrik Hoffman, VD
tel. 073-527 02 72
ulrik@ungdomsbarometern.se

Är du intresserad av att
ta del av våra studier?
Kontakta oss!