Hur ser unga på läraryrket?

För att möta de utmaningar som läraryrket och lärarutbildningen står inför, anordnades i mars ett seminarium för att diskutera ungas syn på yrkesval. Ungdomsbarometerns Ulrik Simonsson inledde med att presentera en ny rapport om ungas lärarintresse.

Den ökande bristen bland utbildade lärare och effekten det får på skolan har länge diskuterats. För att möta nuvarande och kommande utmaningar arbetar Lärarförbundet ständigt med att utveckla förutsättningarna för lärare och kunskapen om yrket. Ett steg i detta är att lyssna på vad unga har för åsikter och tankar om läraryrket och hur de generellt ställer sig till sin framtida yrkesbana. Varför väljer man att arbeta som lärare? Och vad skiljer de som kan tänka sig att arbeta som lärare från de som väljer ett annat yrke?

Genom att arbeta som lärare menar de som kan tänka sig att arbeta som lärare permanent, att man i större utsträckning bland annat kan påverka samhällsutvecklingen genom sitt jobb. Däremot anser samma grupp att hög lön och status inte är direkt kopplat till läraryrket, utan snarare till yrken som jurist eller advokat.

Läraryrket får beskrivas som relativt populärt bland unga. Då vi undersöker yrkens attraktivitet kommer läraryrket på tionde plats, före läkare och polis men efter till exempel ingenjör och chef.

– De unga som är intresserade av att arbeta som lärare värderar socialt ansvarstagande och att få hjälpa andra genom sitt jobb högt. Vi kan alltså se att den kanske lite slitna formuleringen om att läraryrket är ett kall fortfarande har bäring, säger Anton Landehag, samhällsexpert på Ungdomsbarometern..

Efter presentationen fördes paneldiskussioner på ämnet där Jakob Amnér, Sveriges Elevråd Svea, Maria Guthke, Lärarförbundet Student, Nasra Ali S-studenter och Ida Arnstedt, L-studenter deltog. Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand höll i en kort summering av seminariet som modererades av Niklas Kjellberg, Lärarförbundet.

Se seminariet och läs mer här: www.lararforbundet.se/artiklar/
Rapport om ungas intresse för läraryrket: Ungas lärarintresse