Rapporter & Undersökningar

Det är inte alltid våra rapporter offentliggörs i sin helhet, men i de fall vi har möjlighet att publicera våra undersökningar kommer de finnas tillgängliga för nedladdning längre ner på denna sida.

Är du nyfiken på någon av våra andra undersökningar? Kontakta oss!

2017
Passionerade varumärken  (Samarbete mellan UB och Jung PR)
Ungas intresse för teknikutbildningar (Undersökning på uppdrag av Teknikföretagen)