Rapporter & Undersökningar

Det är inte alltid våra rapporter offentliggörs i sin helhet, men i de fall vi har möjlighet att publicera våra undersökningar kommer de finnas tillgängliga för nedladdning längre ner på denna sida.

Är du nyfiken på någon av våra andra undersökningar? Kontakta oss!

2018
Generation engagemang & trygghet (Rapport på uppdrag av LO)
Perspektiv på dagens unga (Rapport av Ungdomsbarometern)
Samhällsvetenskapsprogrammet – ett för brett alternativ (Undersökning på uppdrag av Svenskt Näringsliv)
Attityder till yrkesprogram (Uppföljningsundersökning på uppdrag av WorldSkills)
Ungas lärarintresse (Undersökning på uppdrag av Lärarförbundet)
2017
Passionerade varumärken  (Samarbete mellan UB och Jung PR)
Ungas intresse för teknikutbildningar (Undersökning på uppdrag av Teknikföretagen)